Theo các chuyên gia phong thủy tại Việt Nam thì người tuổi hổ sẽ được sinh vào các năm sau:

  • Tuổi Canh Dần sinh năm 1950 và 2010.
  • Tiếp theo, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962.
  • Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974.
  • Còn tuổi Bính Dần sinh năm 1986.
  • Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998.