• Về thông tin Haaland, Mbappe, Messi, Ramos …: “10 triệu bảng cho tôi nếu mua được Haaland? 10 triệu bảng cho tôi nếu thuyết phục được Mbappe? Tôi đâu phải là những tay cò hay môi giới cầu thủ?