Ngoài ra tình trạng cược nhầm cửa, tính sai các cửa xảy ra cũng rất nhiều. Điều này ảnh hưởng đến kết quả cược của anh em.

Hơn thế nữa khi chúng ta không hiểu về cửa cược thì anh em sẽ mất đi khả năng phán đoán kết quả cũng như đưa ra chiến lược cược.