Giấc mơ này mang 2 ý nghĩa khác nhau. Một là nếu bạn đang có chửa và có chửa con trai. Hai là ở nơi bạn làm việc và sinh sống sẽ có sự xung đột với nam giới. Bạn không nên nói quá nhiều và hãy nhẹ nhàng để giải quyết mọi việc tốt, tránh động tay động chân. Con số 77, 22 con số sẽ giúp bạn nhận được cơ hội vận may lô đề.