Chiêm bao thấy có người đưa tiền cho mình là một giấc mộng không mang đến điềm báo. Nó phản ánh tính cách của chủ nhân giấc mộng. Theo đó việc sống ỷ lại và mong muốn nhận sự giúp đỡ từ những người khác sẽ khiến bản thân ngày càng đi thụt lùi.