Để chơi bất cứ một game nào cũng đều có những cách chơi, quy tắc chơi khác nhau. Dưới đây là quy tắc chơi của game xúc xắc tố.

  • Trước khi bắt đầu chơi, người chơi đều có quyền dành làm cái.
  • Người chơi có bội số dành làm cái cao thì tỉ lệ làm cái càng lớn.